My Design Story: Sebastian Jansson

When talking about Finnish design everybody knows Alvar Aalto. But who’s next, who comes after Aalto?

Sebastian Jansson is a highly talented Finnish designer and a founding partner at Made by Choice. His clients include companies like Isku and Skanno. Jansson currently lives in Helsinki, but has previously enjoyed stints in Paris, Milan and New York. Jansson appreciates the craftsmanship of design and hopes that in the future Finnish design will be – above all else – boldly unique.

Design Finland 100 took the time to host a conversation with Jansson about Finnish design. (In Finnish below)

DF100: How does the rest of the world picture Finnish design?
“People understand Finnish modernism and the golden age [of our art history] quite well — for example Alvar Aalto’s legacy and how he invented the ‘bending of the wood.’ Internationally, Aalto and his work are treated in the same way as the great maestros. For me, it was eye opening. In Finland, Aalto’s value has experienced some inflation: because Aalto is present everywhere, Finns can’t appreciate him as much as people from elsewhere.”

DF100: Can the Finnish national identity and its associated imagery serve as a burden for Finnish designers?
“The contribution of Finnish modernism is well known, but after that there hasn’t been as significant period in Finland. For example, the Danish have succeeded in keeping their design heritage fresh and timely. The Swedes have come up with new commercial phenomena. From an outside perspective, it has felt that Finnish design is still in the shadow of modernism.”

Solveig

DF100: What kind of design vision do you imagine for Finland in the next century?
“First and foremost, it must be boldly unique. Originality and the courage to be different are key characteristics of Finnish mentality. This should be combined with the courage to be international and commercial. The way in which Finnish design is perceived in a wider context depends heavily upon internationalism and commercialization.
With digitalization and technology, design is in a phase of transition. I hope that in the future, the artistic, experimental, and research approaches remain part of the design process.

DF100: In your opinion, what is the most important mission of design?
“In my opinion, the most important mission for design is to serve as the celebration of civilized society.”

——————————

Suomalaisesta muotoilusta puhuttaessa kaikki tietävät Alvar Aallon ja hänen taiteensa. Mutta kuka on seuraava, kuka tulee Aallon jälkeen?

Sebastian Jansson on lahjakas suomalainen muotoilija ja designbrändi Made by Choicen perustajajäsen. Hänen asiakkaitaan ovat esimerkiksi Isku ja Skanno. Jansson on asunut Helsingin lisäksi Pariisissa, Milanossa ja New Yorkissa. Hän arvostaa muotoilun käsityöläisyyttä ja toivoo, että tulevaisuudessa suomalainen design olisi ennen kaikkea rohkeasti omanlaistaan.

Design Finland 100 kysyi, mitä muuta Jansson ajattelee suomalaisesta muotoilusta.

Minkälainen kuva maailmalla on suomalaisesta muotoilusta?
”Maailmalla ymmärretään vahvasti suomalainen modernismi ja kultakausi, esimerkiksi Alvar Aallon perintö ja se, kuinka hän ikään kuin keksi puun taivutuksen. Kansainvälisesti Alvariin ja hänen työhönsä suhtaudutaan samalla tavalla kuin suuriin maestroihin. Itselleni se oli silmiä avaavaa. Suomessa Aalto on kokenut inflaatiota: Aaltoa on vähän kaikkialla, mutta sitä ei osata arvostaa yhtä hyvin kuin muualla.”

Voivatko suomalaisuus ja siihen liitettävä mielikuva olla taakkoja suomalaisille muotoilijalle?
”Suomalaisen modernismin kontribuutio tunnetaan todella hyvin, mutta sen jälkeen Suomessa ei ole ollut yhtä merkittävää ilmiötä. Esimerkiksi tanskalaiset ovat onnistuneet pitämään muotoiluperinteensä raikkaana ja ajankohtaisena. Ruotsalaisilla taas on uusia kaupallisia ilmiöitä. Ulkopuolisesta näkökulmasta koetaan, että suomalainen muotoilu on edelleen modernismin varjon kahelissa.”

XSTOOL

Millaista muotoilua toivot Suomen seuraavalle sadalle vuodelle?
”Ennen kaikkea rohkeasti omanlaista. Tietynlainen omaperäisyys ja rohkeus olla erilainen leimaavat suomalaista tekemistä. Pitää osata olla myös rohkeasti kansainvälisiä ja kaupallisia. Se, miten suomalainen muotoilu koetaan laajemmassa kontekstissa, on kiinni kansainvälisyydestä ja kaupallistumisesta.
Digitaalisuuden ja teknologian myötä myös muotoilu elää murrosvaihetta. Toivon, että tulevaisuudessakin prosesseissa säilyy taiteellinen, tutkimuksellinen ja kokeellinen lähestymistapa.”

Mikä on mielestäsi muotoilun tärkein tehtävä?
”Mielestäni muotoilun tärkein tehtävä on sivistyneen yhteiskunnan juhlistus.”

FOLDED Lamps

Photos: sebastianjansson.com
Text: Annukka Multanen
Translation: Eric Wong